ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

Stránka s informacemi pro střední školy, veřejnost a další zájemce

Na této stránce jsou uvedeny jednotlivé akce pro učitele středních škol, které organizuje katedra měření FEL ČVUT v Praze v oblasti embedded zařízeních. Hlavní náplní akcí je seznámení se s námi vyvinutými softwarově definovanými přístroji pro laboratorní experimenty a distanční výuku. Jako platformovou základnu využíváme dostupné kity od Arduina,, Raspberry PI PICO a STMicroelectronics STM32. Poskytovaný software je zcela zdarma. V případě zájmu o workshop pro učitele nás prosíme kontaktujte na e-mailu tomas.drabek@fel.cvut.cz.


Aktuální akce:

 

19-21.3.2023  Přístroje SDI na expozici katedry měření na  výstavě Ampér 2024
14.7.2023 Dětská univerzita ČVUT prezentace,  další informace zde.
7.6.2023 Setkání na SPŠE Ječná
26.4.2023 Setkání se zástupci fakultních škol 26.4.2023

17. 2. 2023: Odkazy pro návštěvníky výstavky v laboratoři B-59 při DoD 2023


Dřívější akce pořádané katedrou měření, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze:


Další užitečné odkazy:

Osciloskop zadarmo – informace pro účastníky akce STRETECH 2022 konané 1. 6. 2022.

Embedded Technology ClubETC22 – klub a a kurz elektroniky a programování mikrořadičů.

SDI – Stránky s řešením levných přístrojů pro laboratorní školní i distanční výuku.
Ard-eLabVieverosciloskop s modulem Arduino – volně ke stažení.
Osciloskop, logický analyzátor s mikropočítačem Raspberry PI PICO
LEO – Little Embedded oscilloscope osciloskop, fukční generátor s modulem Nucleo STM32F303RE
BBC micro:bit  stránka s informacemi mikropočítači pro školní výuku základů programování

Témata SOČ – Témata studentské odborné činnosti pro studenty středních škol.

 

 

 

 

Hlavní stránky embedded serveru

Tyto stránky provozuje katedra měření, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze