ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

Seminář pro středoškolské učitele

Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze organizuje  ve čtvrtek 28.6.2018  od 8.30 – 14.00  (na ČVUT - FEL, Technická 2, Praha 6) praktický seminář pro učitele gymnázií a středních škol na podporu výuky informatiky, fyziky a elektroniky.

Přihlášeným účastníkum sdělíme další informace a místo konání E- mailem.

Přihlašovací formulář je zde. Kontakt  Fischer@fel.cvut.cz.

Orientace semináře - jak učinit výuku informatiky a elektroniky zajímavou s využitím tvůrčího přístupu.

Výuka informatiky na gymnaziích a středních školách se někdy omezuje jen na "kancelářské" použití počítače, což nerozvíjí tvůčí činnost studentů. Cílem tohoto semináře je ukázat i jiné možnosti řešení výuky, kde by studenti mohli také realizovat různé experimenty s přesahem do fyziky, senzoriky, robotiky a elektroniky. V této oblasti můžeme také nabídnout zkušenost z výuky v příbuzném předmětu Laboratoře z průmyslové elektroniky a senzorů, který podporujesamostatnou tvůrčí činnost studentů.

Účast na seminářije bezplatná. Další informace o náplni semináře je možno nalézt na stránkách minulého semináře pro učitele informatiky.

Stránka s materiály k seminářům .