ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

ETC22 Embedded Technology Club

Aktuální  Materiály k ETC22  (přednášky,...) pro 2. běh, podzim 2022, od 26.9.2022 v 17:00

Setkání jsou po dvou týdnech:

termíny tedy jsou:  26.9.;  10.10. ;    24.10. ;    7.11. ;    21.11. ;    5.12. a další podle dohody.

Staré  ETC22 - jaro 2022 - obsahují informace a přednášky

Informace a snímky minulého ETC22 - jaro 2022 zde

ETC22 Embedded Technology Club je kurz a klub organizovaný ČVUT FEL za materiální podpory firmy BTL Medical Technologies pro zájemce z řad středoškoláků, kteří mají zájem se seznámit s elektronikou a mikrokontroléry (embedded controllers).
Kurz je vhodný i pro naprosté začátečníky z řad studentek a studentů gymnázií, kteří mají zájem učit se nové věci.
(Kurz je sice plánován pro začátečníky, avšak ani studenti, kteří možná mají pocit, že jsou již zběhlí v elektronice, se určitě nebudou nudit - máme připravena témata i pro ně: např. měření rychlosti zvuku za pomoci osciloskopu, který si sami sestaví, rychlé stroboskopické měření odezvy obvodu s rozlišením kroku času 16 nanosekund,  programově řízený optický snímač přiblížení, ovládání serva, řízení  motorků, pájení mikroprocesoru na desku,..).

Pro nové zájemce o elektroniku a mikroprocesory z řad středoškoláků organizujeme pokračování ETC22, který začne opět po prázdninách v pondělí 26.9.2022  od 17 hod v budově ČVUT - FEL - Dejvice v místnosti A3-115 a bude se konat vždy jednou za dva týdny. Kurz se neplatí. Cílem ETC22 je nejen přivést studentky a studenty k elektronice a technice obecně, ale seznámit je i s prostředím ČVUT - FEL a způsobem výuky na vysoké škole.  Vedení ETC22 zajišťují učitelé z ČVUT - FEL.

Kapacita kurzu ETC22 je již naplněna.

Informace – výuka v ETC22 probíhá pouze česky, tedy účast  má význam pouze pro studenty zvládající sledovat český výklad.

Náplň ETC22 – základy elektroniky a práce s mikrokontroléry. Používat se budou  mikrořadiče STM32 a moduly Raspberry Pi PICO s programováním pomocí "Micropython".
Účastníci  se seznámí se základními součástkami, jejich zapojením do obvodů na nepájivém kontaktním poli (breadboard), ale třeba i s pájením na univerzální desce s plošnými spoji; také si vyzkouší různé senzory a jejich použití v zajímavých elektro-fyzikálních experimentech.
Při prvním setkání si každý sestaví přístroj G0-Lab s 32-bitovým mikrořadičem STM32G030J6. Ten při dalších experimentech ve spojení s PC a programem Zero eLab Viewer zastane funkce voltmetru, osciloskopu a impulzního generátoru. Později si bude moci každý sám zapájet mikrořadič STM32G030 na desku adaptoru a tím vytvořit svůj vlastní přístroj pro domácí experimenty.

Pozor -změna místnosti!

Začínáme v pondělí 26. září od 17 hod v posluchárně C3:135  na hlavní chodbě v 1. patře (proti bloku A3 s místností A3:115- viz minulý ETC22), kam je však normální přístup.(Z důvodu velkého zájmu musíme mít na úvod větší posluchárnu).

Po úvodní přednášce (v C3:135) bude  pokračování v počítačových učebnách A3:115  a A4:402. Pozor, učebny A3:115  a A4:402 jsou v bočních křídlech, kam je vstup pouze na kartu ČVUT. Tedy sami se tam po 16:00 hod. nedostanete.
Nicméně sejdeme se v 16:55 před FEL v Dejvicích (Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice), odkud vás odvedeme do učebny. Pokud byste meškali, tak se při příchodu na fakultu, prosím, nahlaste na vrátnici fakulty s tím, že se účastníte Embedded Technology Club 2022. Vezměte si s sebou, prosím, flash disk, sešit na poznámky A4 (nejlépe čtverečkovaný) a psací potřeby.
Prosím pravidelně sledujte tyto webové stránky (https://embedded.fel.cvut.cz/kurzy/etc22), kde vás budeme informovat o aktualitách/změnách i z důvodu epidemie. Také prosím účastníky, kteří se náhle nemohou zúčastnit, aby nás obratem informovali e-mailem (tomas.drabek@fel.cvut.cz).

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na tomas.drabek@fel.cvut.cz