ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

ETC22 Embedded Technology Club

Pokračování ETC22 ( po přestávce) od pondělí 26. 2. 2024.  Začátek - v 17 hod v laboratoři A3 - 115.

Další termíny setkání ETC22 : 11. 3. ; 18. 3.;   8. 4. ;  22. 4.;  6. 5.;  20. 5.;  3. 6. 2024

 

Čtvrtý, běh ETC22 v zimním semestru 2023, začátek od 2. 10. 2023Termíny – vždy každé druhé pondělí od 17 h do 19 hod v A3-115. 2.10, 16.10 (začátek v místnosti č. 52); 30.10, 13.11, 27.11, 11.12.2023; 8. 1., 22. 1. 2024.
Pozor od 13.11.2023 budou začátky v posluchárně C3-135, pak se pokračuje standardně v počítačové učebně A3-115.
ETC 22 bude pokračovat i v letním zimním semestru 2023/24.  Předpokládáme opět v pondělí 1x za dva týdny. Termín prvního setkání bude ještě určen.
Zde je odkaz na přihlášení -  pro studenty, kteří kurz již navštevovali (na podzim r. 2023)

 

Více o firmě BTL , sponzorovi  ETC22, zde:
https://btl-kariera.cz/ , BTLNET.COM 

 

.

Kapacita ETC22 (od 2.10.2023)  je naplněna, děkujeme za zájem.

 

Materiály k podzimnímu běhu ETC22 2023 od 2.10.2023

 

Materiály k jarnímu ETC 22 – 3. běh od 20. 2. 2023
Materiály k podzimnímu ETC 22 – 2. běh
Materiály k jarnímu ETC 22 – 1. běh
Informace a snímky minulého ETC22 – jaro 2022 zde


ETC 22 (Embedded Technology Club 22) je kurz a klub organizovaný ČVUT FEL za materiální podpory firmy BTL Medical Technologies pro zájemce z řad středoškoláků (především z gymnázií) , kteří mají zájem se seznámit s elektronikou a mikrokontroléry (embedded controllers). Kurz je vhodný i pro naprosté začátečníky z řad studentek a studentů gymnázií, kteří mají zájem učit se nové věci.

Pro nové zájemce o elektroniku a mikroprocesory z řad středoškoláků organizujeme již třetí pokračování ETC 22, který začne v pondělí 20. 2. 2023 od 17 hod v budově ČVUT - FEL - Dejvice a bude se konat vždy jednou za dva týdny. Čas - od 17:00 obvykle do 19:00  až 19:15 (podle typu úlohy a zájmu).

Kurz se neplatí. Cílem ETC 22 je nejen přivést studentky a studenty k elektronice a technice obecně, ale seznámit je i s prostředím ČVUT - FEL a způsobem výuky na vysoké škole.
Kurz organizuje katedra měření ve spolupráci s oddělením PR ČVUT - FEL v Praze. Výuku zajišťují doc. J. Fischer, Dr. V. Petrucha a doc. J. Novák z katedry měření, spolupracují také studenti vyšších ročníků ČVUT- FELa pomáhat nám budou i  "senioři"- zkušení absolventi minulých běhů ETC22.

(Kurz je sice plánován pro začátečníky, avšak ani studenti, kteří možná mají pocit, že jsou již zběhlí v elektronice, se určitě nebudou nudit – máme připravena témata i pro ně: např. měření rychlosti zvuku za pomoci osciloskopu, který si sami sestaví, rychlé stroboskopické měření odezvy obvodu s rozlišením kroku času 16 nanosekund,  programově řízený optický snímač přiblížení, ovládání serva, řízení  motorků, pájení mikroprocesoru na desku. S mikrořadičem STM32G030J6M6 si sestaví tester součástek pro měření odporů, kondenzátorů, LED, tranzistorů, MOSFET tranzistor, fotodiod, fototranzistorů. Dále to bude čítač pro měření periody a délky impulsů s rozlišením 16 nanosekund...).

 

Výuka v ETC probíhá pouze česky, tedy účast má význam pouze pro studenty zvládající sledovat český výklad.

Náplň ETC 22  – základy elektroniky a práce s mikrokontroléry. Používat se budou  mikrořadiče STM32 a moduly Raspberry Pi PICO s programováním pomocí "Micropython".
Účastníci  se seznámí se základními součástkami, jejich zapojením do obvodů na nepájivém kontaktním poli (breadboard), ale třeba i s pájením na univerzální desce s plošnými spoji; také si vyzkouší různé senzory a jejich použití v zajímavých elektro-fyzikálních experimentech.
Při prvním setkání si každý sestaví přístroj G0-Lab s 32-bitovým mikrořadičem STM32G030J6. Ten při dalších experimentech ve spojení s PC a programem Zero eLab Viewer zastane funkce voltmetru, osciloskopu a impulzního generátoru. Později si bude moci každý sám zapájet mikrořadič STM32G030 na desku adaptoru a tím vytvořit svůj vlastní přístroj pro domácí experimenty.

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na tomas.drabek@fel.cvut.cz

ETC2022_12

Informace k Raspberry PI PICO a Micropython zde 
Zpět na hlavní stránky embedded - zde