ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

Programy pro předmět B3B38LPE1 2024

Aktuální SW pro osciloskop s STM32G431

 • Firmware 1.0.5 z 11.3.2024 , opraveno přepínání C1;  Ch1, Ch2, prodloužen sampling time voltmetru na 1,6 ms.
 • Firmware 1.0.5beta z 24.1.2024 pro STM32G431KBT6  a PC aplikaci  Zeroeleab Viewer, autor Ing. Petr David,  bude používána v B3B38LPE v LS 2023/24., Obsahuje řadu nových funkcí - generátor, čítač pro měření frekvence přímé i reciproční, Má zásadní zvýšení maximální vzorkovací  frekvence až na 6 MS/s.
 • PC aplikace Zeroelab Viewer 0.7 zde,  Win., 32 - bitová aplikace (s dalšími potřebnými soubory), ( doplněno 12/2023), (autor Ing. Adam Berlinger). Pozn.:ttuto  32- bitovou aplikaci lze provozovat i pod Win10 a Win11,
 • Popis (pracovní verze z 2024_2_16) funkce osciloskopu  zde

Stránky autora na Github zde, odkaz na PC aplikaci - poslení verze , Windows a Linux zde, odkaz na

STM32Duino - informace:
Popis použití STM32Duino zde ( verze 27_3_2024), více na Github STM32Duino zde
STM32Duino pro LPE -zde - kompletní balík Arduino verze 1.8.19 + nadstavba pro STM32, + programátor STM32 Cube pro rychlou instalaci. Pro instalaci není třeba připojení k internetu. Soubor rozbalit na disk C: do dokuments, spustit instalaci pomocí install.bat.  (pozor opětovné spuštění install.bat  smaže z počítače celou instalaci spustit program pomocí RUN.bat).
Ve složce Arduino-1.8.19 spustit soubor RUN.BAT. Informace o instalaci zde  na str. 2,3.

Po instalaci se v počítači v adresáři Documents objeví též adresář s STM32Cube programmer. Jeho spuštění je možné  adresáři   /bin   pomocí/   STM32Cubeprogrammer.EXE

Starší verze:

 •  Firmware 1.0.3 Z 28.4.2023 pro STM32G431KBT6  a PC aplikaci  Zeroeleab Viewer
 •  (zvýšena rychlost - ve dvoukanálovém režimu využívá dva ADC -  Ch1 a Ch2 současně bez přepínání)
 •  Firmware 1.0.2 z 29.3.2023 pro STM32G431KBT6  a PC aplikaci  Zeroeleab Viewer
 • stará verze Firmware pro STM32G431KBT6  a PC aplikaci  Zeroeleab Viewer verze 1.0. z 23.2.2023
 • PC aplikace Aktuální verze Zero elab Viever 0.6 PC pro Win. zde (autor Ing. Adam Berlinger)
 • PC aplikace Zeroelab Viewer 0.6 zde, peo Win- 32 - bitová aplikace ( doplněno 4/2023)
 • PC aplikace Zero_elab Viewer 0.5  PC Aplikace pro Win. 32 - bitová aplikace

VCP Driver - verze pro Win 7, Win 8 a nižší zde a jeho popis zde.  Pro Win 10 a vyšší není třeba instalovat tento ovládač.

Zero Elab Viever  V0.5 pro Linux zde , poznámky ke spuštění zdePoznámka - upřesnění k Linux 
Zero Elab Viever  V0.6 pro Linux zde   poznámky autora k instalaci zde  


Program Data plotter ke stažení zde

Poznámka- řešení pomalé reakce " osciloskopu" pod Win11.  Popis možného řešení - zde.
Inspirace zde viz část "Change USB Root Hub Power Management settings:" Podobné nastavení existuje  i pod Win10 a Win 7.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
starší programy

 

Programátor STM32 Cube programmmer pro nahrávání paměti FLASH v STM32G431, STM32F042  i STM32G030

 

Nahrávání prorgramu pod LINUX: Nahrávání - Dfuse pro Linux ( česky),  Dfuse download for Linux
 

Nahrávání  s využitím  USB a DFU pod Unixovými systémy.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámky, náměty při problémech s programem CUBE Programmer

V některých případech se vyskytují problémy při instalaci programátorů STM32 přes USB. Námět pro studium je:  "HowToFix Dfuutil STM Win USB Zadig Bootloaders And Other Firmware Flashing Issues On Windows"
Prosíme o sdělení případných poznatků

Při problémech s instalací podobných programů určitě neuškodí dodržovat jistou " kultůru" ve volbě cesty (PATH), tedy bez diakritiky a bez mezer v názvech. Místo mezer v názvech používat  "_ ".

Nastavení ovládačů v Devices manager (Win 10) pro STM 32 Bootloader  (  při problémech  s  Cube programmer).

Cube programmer používá soubory s příponou .BIN   tedy např. STM32F042F6.BIN

Ukázalo se, že na některých počítačích se problém Cube programmer (projevuje se hlášením "read out protection"  při připojení k procesoru) lze problém obejít využitím USB Hub-u, který se zařadí mezi PC a STM32F042.


Pokud selhává nainstalování CubeProgrammer, lze zkusit starší program DfUseDemo.
Na počítačích, kde je problém s instalací Cube programmer, pak nezbývá, než jej odinstalovat Cube programmer  a nainstalovat
starší program DfuSeDemo. Tento program používá soubor s příponou .DFU, tedy např. STM32F042F6.DFU

Návod k instalaci nástrojů (Verze DfUSE Demo, VCP), je zde  popsáno řešení problému instalace VCP driveru.
Dfuse - program DfUseDemo  ver. 3.0.5. - Boot loader pro STM32  přes USB (instaluje též Dfu - File manage pro konverzi xxx.bin na xxx.DFU)
Na počítači nemohou najednou fungovat programy  DfUseDemo a   Cube  Programmer - (vylučují se jejich ovládače.)
Dfuse  verze 3.0.6 zde, popis programu zde.

ST- LINK Pro použití Nucleo -nutný ovládač ST_Link V2_1.   Upgrade firmware ST link zde. Více informací zde.

V případě, že je problém s instalací programů Cube programmer i DfUSEDemo (nefungují řádně) , je možno použít  programování prostřednictvím rozhraní SWD  kteréhokoliv kitu STM32 Nucleo nebo STM32 Discovery.
Popis použití bloku STlink v Nucleo 64 pro programování procesoru STM32F042 je zde. Nahrávání se děje prostým kopírováním souboru xxx.BIN do STM32 Nucleo - kitu (jako do paměti FLASH). Připojené Nucleo se ukazuje v device manager-u jako tři zařízení  (ST link, FLASH, USB - VCP).
Kity STM32Discovery se k programovanému procesoru připojí stejným způsobem  jako se využívá kit Nucleo. 
Pro programování se však musí využít  příslušný SW -např. Cube programmer nebo i starší  ST Link Utility + popis programu (většina STM32 Discovery kitů totiž nepodporuje nahrávání  pouhým kopírováním souboru).
U starších kitů Nucleo neboDiscovery může být vhodný Ugrade firmware bloku ST link.

Pro nahrávání lze použít i čínské ST Link 2  (např.  zde)  s programem ST link Utilitypopis programu.

Poznámka: Pokud se provozuje program Zeroelab ...Osiloskop přes USB ( VCP) a současně je připojen kit Nucleo, mohou se na stejné adrese (např. COM3) objevit dvě zařízení STM VCP- Nucleo a STM VCP v STM32F042 ( pak osciloskop nefunguje) . V tom případě je nutno v Device manager  "ručně zakázat"  VCP v Nucleo dle návodu p. Malfattiho.

firmware - poslední verze STM32C0

Vzhled panelů přístrojů

Zero_elabeviewer - hlavní panel, panel voltmetru a PWM generátoru

ZEL_EV_Panel.PNG

Zero_elabeviewer - panel osciloskopu

ZEL_EV_Osc.PNG

 

MLI Multifunctional Laboratory Instrument - hlavní panel , panel generátoru a čítače

MLI_paneL_PWM_Gen.PNG

 

MLI Multifunctional Laboratory Instrument - panel osciloskopu

MLI_Osc.PNG