ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

LPE - Laboratoře z průmyslové elektroniky a senzorů - Software

Stránka se upravuje.

 

Materiály, Software a poznámky k B3B38LPE  LS 2019/20  (akualizace 2020/ 2/ 21)

SW a firmware pro přístroje:

Přístroje s STM32F042

 •  Zero_elab Viewer 0.5  firmware +  PC Aplikace pro Windows ( autor Ing. Adam Berlinger) pro procesor STM32F042
  Pro přístroj F0-Lab s procesorem STM32F042F6P6 v pouzdře TSSOP s 20 vývody se ve cvičeních  B3B38LPE použije soubor STM32F042F6.bin
  (Pro procesor STM32F042K6 v pouzdře LQFP32 s 32 vývody  by se použil soubor STM32F042K6.bin )
 • Zero elabViewer 0.5 pro Linux Debian  je na Github zde.

(Pokud máte problém se SW pod Linux, dejte nám vědět, jakou verzi používáte, abychom to mohli konzultovat s autorem.)

 

 • MLI Multifunctional Laboratory Instrument ( Ing. Jakub Dibelka) verze 2018_2_26 pro STM32F042  aplikace pro win zde...,   
  firmware pro STM32F042F6  zde ... verze 2018_3_6,  popis funkce,...
 • MLI MAC OS  - MLI Multifunctional Laboratory Instrument  s STM32F042, verze pro  MAC OS  firmware + aplikace + návod 

Ovládač:

 • VCP Driver  Virtual Com port Driver - pro USB a STM32 pro Win Je nutný pro funkci osciloskopu.
   

Programátor paměti FLASH v STM32F042

V některých případech se vyskytují problémy při instalaci programátorů STM32 přes USB. Námět pro studium je:
  "HowToFix Dfuutil STM Win USB Zadig Bootloaders And Other Firmware Flashing Issues On Windows"
Prosíme o sdělení případných poznatků

Při problémech s instalací podobných programů určitě neuškodí dodržovat jistou " kultůru" ve volbě cesty (PATH), tedy bez diakritiky a bez mezer v názvech. Místo mezer v názvech používat  "_ ".

Pro funkci osciloskopu  (Zero elab Viiewer i pro MLI) je nutno nainstalovat  ovládač VCP Driver. PC aplikace se neinstaluje, pouze se spustí. Do paměti procesoru STM32F042F6 se nahrává příslušný firmware   xxx.bin pomocí STM32Cube Programmer

V případě, že je problém s instalací programů Cube programmer i DfUSEDemo (nefungují řádně) , je možno v takové nouzi používat pro programování kit STM32Nucleo , např.Nucleo.  STM32F303RE.
Popis použití bloku STlink v Nucleo pro programování procesoru STM32F042 je zde. Je nutno nainstalovat ovládač ST_Link V2_1.

 

Doplňkové informace k SW, přidáno  20.3.2020, výuka X 

Windows:

Návody:
Návod k instalaci nástrojů (Verze Cube Programmer, VCP),
Návod pro nahrávání  souborů do  STM32F042 přes USB pomocí CUBE PROGRAMMER
Nastavení ovládačů v Devices manager (Win 10) pro STM 32 Bootloader  (  při problémech  s  Cube programmer)

 

Cube programmer používá soubory s příponou .BIN   tedy např. STM32F042F6.BIN

Pokud selhává nainstalování CubeProgrammer, lze zkusit starší program DfUseDemo.

Na počítačích, kde je problém s instalací Cube programmer, pak nezbývá, než jej odinstalovatCube programme  a nainstalovat
DfuSeDemo. Tento program používá soubor s příponou .DFU, tedy např. STM32F042F6.DFU

Návod k instalaci nástrojů (Verze DfUSE Demo, VCP), je zde  popsáno řešení problému instalace VCP driveru

Dfuse - program DfUseDemo  ver. 3.0.5. - Boot loader pro STM32  přes USB (instaluje též Dfu - File manage pro konverzi xxx.bin na xxx.DFU)

Na počítači nemohou najednou fungovat programy  DfUseDemo a   Cube  Programmer - (vylučují se jejich ovládače.)

Linux:
Zeroelab Viever starší verze, (rok. 2017)  SW + Firmware  F0-Lab Linux   Pro   distribuci Debian, např. Ubuntu verze pro 64-bitový OS (amd64) i verze pro 32-bitový OS (i386).
Verze by měla fungovat s distribucí Debian a např. Ubuntu. Při instalaci by  systém měl automaticky doinstalovat potřebné balíčky (např. knihovny Qt5 a fttw3) . 

Zeroelab Viever novější verze, (rok. 2018)  SW + Firmware  F0-Lab Linux

Informace - nahrávání, USB - DFU  pod Linux

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiály, Software a poznámky k B3B38LPE  LS 2018/19

Programy SDI (Software Defined Instruments) - softwarově definované přístroje vyvinuté na katedře měření FEL - ČVUT v Praze a používané ve výuce B3B38LPE - Laboratoře z průmyslové elektroniky a senzorů. Vlastní návody ke kurzu a popis jednotlivých úloh a projektů je  na Moodle B3B38LPE  (přístup FEL ČVUT).

Ovládač:

 • VCP Driver  Virtual Com port Driver - pro USB a STM32 pro Win Je nutný pro funkci osciloskopu.
 • ST Link V2_1 pro kit Nucleo

Programátory Flash:

            Pozn.: Na počítači nefungují současně oba programátory, protože každý z nich vyžaduje jiný ovládač. Přechod vyžaduje odinstalování daného ovládače.

 

SW a firmware pro přístroje:

Přístroje s STM32F042

 • MLI MAC OS  - MLI Multifunctional Laboratory Instrument  s STM32F042, verze pro  MAC OS  firmware + aplikace + návod 

Přístroje s Nucleo STM32F303RE

 • LEO  Little Embedded oscilloscope Beta verze 2018_11_10 prokit Nucleo STM32F303RE  , PC aplikace + firmware. Obsahuje navíc logický analyzátor 8 kanálů, 12 MS/s, čítač (ověřena funkce do 80 MHz) pro měření frekvence, periody, zpoždění dvou signálů ve dvou kanálech s časovým rozlišením 7 ns,..), čtyřkanálový synchronizovaný PWM generátor, PWM generátor s modulací střídy danou funkcí ( sinus,  trojúhelník, libovolná funkce).

 

Další a starší materiály, celkový souhrn:

Software pro SDI (Software Defined Instruments) využívaný v B3B38LPE na katedře měření, ČVUT - FEL:

SDI realizované pomocí STM32F042F6.
Jedná se kombinaci:

 • Voltmetr (3 kanály), data logger- záznam napětí, export do xxx.CSV,  impulsní generátor, osciloskop (4kanály) až 500 kS/s ( při 1ch.)
 • Voltmetr (4 kanály) data logger- záznam napětí, export do xxx.CSV, Impulsní generátor ( 2 kanály), osciloskop (4 kanály) až 750 kS/s (při 1 ch)., čítač pro reciproční měření frekvence, logický analyzátor 4 kanály, až 8 MS/s, délka až 1 ks x 4

 

 • Dfuse - ver. 3.0.5. pprogram   DfuSeDemo Boot loader pro STM32  přes USB (instaluje též Dfu - File manage pro konverzi xxx.bin na xxx.DFU), nefunguje s STM32L072
 • Dfuse ver.   3.0.6- funguje také pro STM32L072
 • F042_Oscil_V0_4  Osciloskop s STM32F042F6P6  - firmware +  PC aplikace pro Win  (Adam Berlinger)
  nová verze firmware zde...   (postačuje pouze změnit firmware)

Leo Counter verze 2_ 23 ( pro otestování, možné problémy se "zamrznutím" osciloskopu, pak stačí zvolit "Autotrigger" a nazpět "Normal")

Témata a hesla k samostatným projektů, B3B38LPE 19.4.2018

Poznámka- k řešení "zamrznutí počítače", cituji autora SW.

"jak řešíte problém u některých studentů s Windows 10, tak mě napadlo, že by to mohl být kvůli tzv. "selective suspend", kdy PC nastaví USB zařízení do low-power modu. Na internetu jsem našel, že někteří uživatele s tím měli problém (i když nepoužívali přímo VCP).

Toto se dá vypnout jak pro jednotlivá zařízení, tak globálně. Zde je například návod jak to vypnout globálně: https://www.windowscentral.com/how-prevent-windows-10-turning-usb-devices"  .

 

 • F042_Oscil_V0_4 Linux Osciloskop s STM32F042F6P6  - firmware +  PC aplikace Linux (Debian) 32 bit  a 64 bit, Dfuse Loader pro Linux- informace zdenová verze firmware zde...   (postačuje pouze změnit firmware)

Ovládač

 • VCP Driver  Virtual Com port Driver - pro USB a STM32 , ovládač pro připojení STM32Fxxx  prostřednictvím USB a virtuálního COM portu

Instalovat jeden z programů - (nový a větší) STM Cube programmer nebo (starší a menší) Dfuse demo
                          Pozn.- při programování mikrořadiče pomocí mbed IDE je STM Cube programmer výhodnější, není třeba konverze souboru xxx.bit do souboru xxx.dfu potředného pro Ffuse demo.

 

Nástroje

 • STM Cube programmer  - pro programování paměti FLASH STM32F042 prostřednictvím rozhraní USB
 • Dfuse - program DfUseDemo  ver. 3.0.5. - Boot loader pro STM32  přes USB (instaluje též Dfu - File manage pro konverzi xxx.bin na xxx.DFU), nefunguje s STM32L072

Software přístojů

 

Realizace:
 

Osc_F042_schema_1.PNG       Osc_F042_zapojeni_1.PNG

                 Schéma přístroje F0-Lab                                                       Zapojení na nepájivém kontaktním poli

Osc_F042_pole_cele.PNG

Uspořádání na kontaktním poli

Procesor STM32F042F6 má rozhraní USB a "Boot loader", který přes USB umožňuje do nového (" prázdného") procesoru nahrát firmware. Pod Win je třeba jen mít nainstalovaný Dfuse - Boot loader pro STM32. Po funci programu je třeba mít nainstalovaný VCP Driver  Virtual Com port Driver - pro USB a STM32.

Pro procesor STM32F042 je možno tvořit programy v C++ s využitím On - Line IDE mbed https://os.mbed.com/platforms/ST-Nucleo-F042K6/.  Více- v tutoriálu - níže.

 

Zero_elabeviewer

ZEL_EV_Panel.PNG

Zero_elabeviewer - hlavní panel

 

ZEL_EV_Osc.PNG

Zero_elabeviewer Osciloskop

 

 

MLI Multifunctional Laboratory Instrument

MLI_paneL_PWM_Gen.PNG

MLI panel

MLI_Osc.PNG

MLI Osciloskop

 

Materiály:

mbed Tutorial - jak využít mbed pro programování STM32F042, mbed prezentace