ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

ETC22 Embedded Technology Club

 

Začali jsme  ve středu 6. dubna 2022.

Na podzim plánujeme pokračovat od pondělí 26. září 2022,

jedenkrát  za dva týdny, vždy od 17 hod. Odkaz na přihlášení bude ještě uveden. 
Úspěšní účastníci kurzu obdrží modul osciloskopu s procesorem STM32G030, který si sestaví a modul Raspberry PI PICO.

Stránka se průběžně aktualizuje a doplňuje – aktualizace 28. 5. 2022.

Plán další činnosti a experimentů ETC zde

Termíny:   6.4. ; 20.4.;  4.5.;   18.5.;    1.6.;    15.6.;    29.6.

ETC22 Embedded Technology Club je kurz a klub organizovaný ČVUT FEL za podpory firmy BTL Medical Technologies pro zájemce z řad středoškoláků, kteří mají zájem se seznámit s elektronikou a mikrokontroléry (embedded controllers).
Kurz je vhodný i pro naprosté začátečníky z řad studentek a studentů gymnázií, kteří však musí mít zájem se učit nové věci a věnovat tomu i svou energii.
(Kurz je sice plánován pro začátečníky, avšak ani studenti, kteří možná mají pocit, že jsou již zběhlí v elektronice, se určitě nebudou nudit - máme připravena témata i pro ně: např. měření rychlosti zvuku za pomoci osciloskopu, který si sami sestaví, rychlé stroboskopické měření odezvy obvodu s rozlišením kroku času 16 nanosekund,  programově řízený optický snímač přiblížení, ovládání serva, řízení  motorků, pájení mikroprocesoru na desku,..).


Přihlašování do kurzu je v tuto chvíli už uzavřené. Nicméně pokud byste o kurz měli zájem, prosím kontaktujte nás na tomas.drabek@fel.cvut.cz. Děkujeme.


Pro nové zájemce o elektroniku a mikroprocesory z řad středoškoláků plánujeme ETC22 , který  začne  ve  středu 6. dubna 2022  od 17 hod v budově ČVUT - FEL - Dejvice v místnosti A3-115 a bude se konat vždy jednou za dva týdny až do června 2022 . Kurz se neplatí. Cílem ETC22 je nejen přivést studentky a studenty  k elektronice a technice obecně, ale seznámit je i s prostředím ČVUT - FEL a způsobem výuky na vysoké škole.  Vedení ETC22 zajistí učitelé a  úspěšní studenti z vyšších ročníků FEL.
Do ETC22 plánujme opět zvát na přednášky také odborníky z firemní praxe (naše bývalé a i dávné studenty), od kterých  je možno se dozvědět, proč jsou úpěšní absolventi  ČVUT FEL vyhledávaní firmami. Jednu takovou přednášku pana Ing. O. Stejskala z pražské firmy 2N telekomunikace je možno shlédnout již nyní zde. Firma 2N Telekomunikace také iniciovala a materiálně podporovala původní kurz ETC.
Klub ETC22  bude podobně nyní podporovat pražská firma BTL Medical technologies, v níž ve vyvoji  nejen elektroniky pro lékařské přístroje pracuje také větší množství  našich bývalých studentů.
Náplň ETC22 - základy elektroniky a práce s mikrokontroléry. Používat se budou  mikrořadiče STM32 a moduly Raspberry Pi PICO s programováním pomocí "Micropython" případně  též i LEO a moduly Nucleo F303RE.
Účastníci  se seznámí se základními součástkami, jejich zapojení do obvodů na nepájivém kontaktním poli (breadboard), ale třeba i s pájením na univerzální desce s plošnými spoji; také si vyzkouší různé senzory a jejich použití v zajímavých elektro-fyzikálních experimentech.

Při prvním setkání si každý sestaví přístroj G0-Lab s 32- bitovým mikrořadičem STM32G030J6. Ten při dalších experimentech ve spojení s PC a programem Zero eLab Viewer zastane funkce voltmetru, osciloskopu, impulsního generátoru. (Později si bude moci každý sám zapájet mikrořadič STM32G030 na desku adaptoru s tím vytvořit svůj vlastní přístroj pro domácí experimenty.) Náplň ETC22 mimo jiné vychází i z poznatků z kurzu praktické elektroniky a také ze zkušeností z výuky v předmětu B3B38LPE "Laboratoře z průmyslové elektroniky a senzorů", který studenti FEL mají možnosti absovovat ve druhém ročníku ve studijním programu "Kybernetika a robotika" a v programu "Lékařská elektronika a bioinformatika".

V rámci kurzu se plánuje též přednáška o vývoji a výrobě elektroniky ve firmě BTL Medical Technologies, která je velkým tuzemským výrobcem lékařské techniky, kterou vyváží především do USA. Pro zájemce  bude možno též organizovat exkursi do této firmy. Materiální podporou tohoto kurzu a snahou přivést středoškoláky k technice firma BTL aktivně reaguje na aktuální situaci, kdy na trhu práce je nedostatek schopných absolventů technických  škol, kteří po absolvování školy  nemají problém  s hledáním zaměstnání, ale  je to spíše naopak.


Informace pro přihlášené účastníky:

Začínáme ve středu 6. dubna od 17 hod v A3-115. Nicméně sejdeme se v 16:55 před FEL v Dejvicích (Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice), odkud vás odvedeme do učebny. Pokud byste meškali, tak při příchodu na fakultu se prosím nahlaste na vrátnici fakulty s tím, že se účastníte Embedded Technology Club 2022.

Vezměte si s sebou, prosím, flash disk, sešit na poznámky A4 (nejlépe čtverečkovaný) a psací potřeby.

Prosím pravidelně sledujte webové stránky (https://embedded.fel.cvut.cz/kurzy/etc22), kde vás budeme informovat o aktualitách/změnách i z důvodu epidemie. Také prosím účastníky, kteří se náhle nemohou zúčastnit, aby mne obratem informovali e-mailem.

V případě jakýkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit na tomas.drabek@fel.cvut.cz


Pro informaci starý kurz  ETC -  před pandemií. Níže snímky z původního ETC  před pandemií.

Práce v laboratoři při ETC

Pájení v ETC

Experimentální platforma F0-Lab s 32- bitovým mikrořadičem STM32F042 používaná v ETC

Stránka- s instalačními soubory a programy  pro ETC22 ( Thony IDE, soubor pro nahrání do kitu RP- PICO)

Prezentace v ETC22

ETC22 - 1    6.4.2022   Prezentace  doplněná verze zde
ETC22 - 2   20.4:2022  Prezentace zde.  prezentace Programování Raspberry PI PICO pomocí BIPES 
ETC22 - 3     4.5.2022  Prezentace zde 
ETC22 - 4   18.5.2022  Prezentace   + doporučení úpravy zapojení
ETC22 - 5   1.6. 2022   Realizace osciloskopu - osazení desky plošného spoje

 

Stránka G0- Lab s STM32G030J6  , firmware, zapojení,..zde  

zeroelabViewer 05 je také zde

Plán další činnosti a experimentů ETC zde

Materiály akce 22.6.2022

Prezentace zde

Testovací program pro RP Pico pro BIPES a zapojení

GP16 Tlačítko k GND
GP18 470 R+ Červená LED na GND
GP19 470 R+ Žlutá LED  na GND
GP20 470 R+ Zelená LED  na GND
GP21 470 R+ Modrá LED  na GND,
GP22 470 R+ Buzzer proti GND
 

Brožura BIPES

Interní stránka s materiály pro ETC22- adresa jako tato stránka, ale  za lomítko ještě přidat 

/materialy