ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

Zeroelabwiever

Přístroje s programem Zero eLabviewer

Řešení obvodů a zapojení zde

Zero eLab Viewer 0.5 pro Windows
Poznámka- řešení pomalé reakce " osciloskopu" pod Win11. Inspirace zde viz část "Change USB Root Hub Power Management settings:" Podobné nastavení existuje  i pod Win10 a Win 7.
Zero eLab Viewer 0.5 pro Linux ,  pozn ke spuštění pod Linux ; poznámka-upřesnění k Linux

Poznámky M. Nešpora k instalaci STM32 Cube Programmer  pod  Linux zde

Zero eLab Viewer 0.5 pro MAC    návod ke spuštění na MAC,


Firmware pro STM32G042F6P6  pro V0.5  (pro LPE - var. pro STM32F042F6 ),

Soubory jsou též na stránce  Github zde 

Zero eLabwiever ; úvodní panel, panel voltmetru, panel impulsního generátoru PWM

Zero eLabwiever ; panel osciloskopu

Soubory na Github zde

 

Zpět na stránku SDI STM32F042