ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

ETC - Embedded Technology Club

Nové- info 24.2.2022 - na rok 2022 plánujeme ETC22 zde.

ETC  v  důsledku krize Covid 19 a dalších organizačních důvodů v současnosti neprobíhá.
ETC realizovaný ve spolupráci s katedrou telekomunikací byl v důsledku pandemie ukončen.

Stránka se postupně připravuje. Stránku spravuje katedra měření, ČVUT - FEL v Praze.

Embedded technology club - ETC
Informace o  náplni, termínech setkání a náplni jsou na   http://embedded.fel.cvut.cz/etc_info  

Obecné a kontakt na organizátory

https://comtel.fel.cvut.cz/cs/itu/excellence/embedded-technology-club

Druhý běh ETC začíná v úterý 10.10.2017 v 17 hod. Koná se každý týden, vždy od 17 do 19 hod na ČVUT FEL , Technická 2, Praha 6 v místnosti A4:505  - Samsung centrum.
 

ETC je klub, resp. kurz pro studenty středních škol a zájemce z ČVUT a  probíhá  celoročně. Je zaměřen na výuku základů moderního vývoje a programování elektroniky.

Jedná se o základy elektroniky a číslicové techniky potřebné pro realizaci embedded systemů s moderními 32- bitovými mikrořadiči s jádrem ARM Cortex -M,  pro jejichž programování se v ETC při experimentech a praktické realizaci využívá on-line IDE mbed . Každý účastník si sestaví malý systém s  32-bitovým mikroprocesorem STM32F042F6P6 s jádrem ARM Cortex -M0. Klub je koncipován tak, že v něm mohou pracovat i středoškolští studenti, kteří zatím nemají zkušenosti s elektronikou a programováním, avšak mají základy z fyziky a především mají zájem se naučit a vyzkoušet si nové věci.

Pro programování mikrořadičů v C/C++ se využívá On-line IDE  mbed https://www.mbed.com/en/, příp.
https://os.mbed.com/platforms/....s orientací na desky Nucleo 32 s procesorem STM32F042 

.Jako další a souběžně vkládaná část ETC je výklad a praktické experimenty orientované využití operačního systému Linux. ETC organizují  společně katedra telekomunikační techniky a katedra měření.

Stránky s materiály pro účastníky akce ETCEmbedded Technology Club.
( info o ETC zde )

Přednáška ETC 13.12.2016 zde
Přednáška ETC 20.12.2016  - mbed a jeho použití   + Tutoriál k použití mbed zde 
                                               mbed verze 2  ---- tutorial verze 2                  
Přednáška ETC 4 3.1.2017 zde 
Přednáška ETC 5  10.1.2017 zde
Přednáška ETC 6 17.1. 2017 zde    PWM, Filtr s RC článkem
Přednáška ETC 7 31.1. 2017 zde , doplněná verze zde 
Přednáška ETC 8 7.2. 2017 zde , buzeni repro, indukční zátěž, přechodový děj, nap. špičky
Přednáška ETC 9 14.2. 2017 zde , odkaz na LEO zde 
Přednáška ETC 10 21.2. 2017 zde ,Fototranzistor čirý, Fototranzistor_infra, IRED -infradioda ,
Přednáška ETC 11 28.2. 2017 zde , fototranzistor, projekt
Přednáška ETC 12  7.3. 2017 zde  měření rychlosti pohybu pomcídvou opt. závor
Zde v tomto období byly přednášky a praktická cvičení Linux

Přednáška ETC 13  2.5.2017 zde   Operační zesilovač sk.2, sk1 sestaveni F0-Lab
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Druhý běh ETC, podzim 2017
Přednáška ETC 1 2B  10.10.2017 zde
Přednáška ETC 2 2B  17.10.2017 zde
Přednáška ETC 3 2B  24.10.2017 zde
Přednáška ETC 4 2B  31.10.2017 zde
Přednáška ETC 5 2B   7. 11. 2017 zde  ..Programovani STM32 pomoci mbed přednáška  zde..,   zde tutorial verze 2
Přednáška ETC 6 2B  14.11. 2017 zde ....
Přednáška ETC 7 2B 21.11.2017 doc. Jan Faigl, PhD, programování v  C  zde...
Přednáška ETC 8 2B  28.11. 2017 zde...
Přednáška ETC 9 2B  5.12. 2017 zde...
      program pro AD převodník zde  demo program pro mbed, ADC na pinu č. 6 měří napětí. Podle velikosti napětí postupně rozsvěcuje  LED na pinech č. 11, 12 ,13, 14. LED jsou zapojeny přes rezistory 470 Ohmů na zem. Pro jednouchou demonstraci postačuje i jen jediná LED zapojená na pinu č. 13. Napětí se získá na jezdci potenciometrického trimru zapojeného mezi napětí +3,3 V a zem (GND).

Přednáška ETC 14 2B  6.3. 2018 zde....   
Přednáška ETC 15 2B  13.3. 2018 zde....   
                   ETC            15.5.2018  pkračování projektů, + projekt řízení SS motorku pomocí PWM.  Pomocí mikořadiče se bude s        využitím volby střídy PWM (Duty cycsle) nastavovat rychlost otáčení. Základní varinata- postupne přepínání rychlosti otáčení, varianta 2- nastavení rychlosti pomocí tlačítek, varinta 3 nastavení pomocí PC , terminál. nalší informace jsou na modle a zde. Součástky , tranzistor NPN, rezistory, dioda.

Pokračování po prázdninách, třetí běh ETC, podzim 2018

Přednáška ETC 1 3B  9.10.2018  Úvod  zde ..
Přednáška ETC 2 3B 16.10.2018    zde   
Přednáška ETC 3 3B 23.10.2018    zde
Přednáška ETC 4  3B 30.10.2018    zde
Přednáška ETC 5  3B 6.11.2018    zde  
Přednáška ETC 6  3B 13.11.2018    zde 
Přednáška ETC 7  3B 20.11.2018    zde 
Přednáška ETC 8  3B 27.11.2018    zde   programování pomocí IDE mbed       
                  ETC 9   3B  4.12.2018     pokračujeme
Přednáška ETC 10  3B 11.12.2018    zde  Generování zvuku programem
                  ETC 11   3B 18.12.2018    - pokračujeme

Setkání     ETC 12   výklad úlohy
                 ETC 13  Použití osciloskopu, část A (+  vzorkování, vzorkovací teorem, aliasing,..)
                 ETC 14 Použití osciloskopu, část B, SW LEO  verze 2016/12, verze 2018/11, MLI, Zero elab V5
                 ETC 15  materiál pro  použití mbed 

Mbed popis použití , verze 2019_3_26

Mbed použití BP, katedra měření, ČVUT- FEL:
L. Bielesch :Optimalni_vyuziti_mbed_IDE_v_laboratorni_vyuce 
                    :mbed - doplňkové materiály
                     příslušné soubory jsou zde

Návod nahrávání programu do do STM32F042 pomocí ST Link v kitu  Nucleo

Program pro nahrávání do paměti Flash:
STM32CubeProgrammer v 1.4.0 - programátor interní paměti Flash STM32 (doporučujeme) variata pro Win, Linux i Mac OS
                                           umožňuje nahrávat program prostřednictvím rozhraní USB, UART, nebo i SW s využitím ST link nakitu Nucleo.
Popis STM32CubeProgrammer

Součástky:
STM32F042

Potřebné programy - softwarově definované přístroje (osciloskop, generátor).
 

Poslední verze (2018_8_16) programu osciloskop, voltmetr pro STM32F042F6
Zero elabviewer V0.5 Aplikace PC pro Windows,  firmware zde  všechny varianty  . 
STM32F042F6  -20 vývodů, (pouzdro TSSOP20), STM32F042K6 - 32 vývodů (poudro LQFP32)
Soubory s příponou  .dfu   jsou pro boot loader; nahrávání pomocí programu DFuSE demo.
Soubory s příponou  .bin jsou pro Cube programmer nebo pro ST - link ( např. pomocí kitu Nucleo)

------------------------------------

Starší verze

Aplikace F0_Lab   Program PC aplikace F0_lab 
Aplikace Zero_elabviewiever_0_1   k  datu 2017_2_6 ( doplněny kurzory, využívá stejný firmware- řádek níže)
,Firmware pro STM32F042F6P6 program voltmetr, osciloskop (v2016_11_23)
VCP-Driver - Ovládač virtual com port
Dfuse_Demo - program pro nahrávání firmware ( osciloskop) do STM32F042
(Varianta firmware pro STM32F042K6 v pro pouzdře LQFP32,  nepoužívá se v ETC)
Poslední verze únor 2017:( windows)
.Zero_elabviewer + firmware V 0.2 - komplet. soubory Stav k  2017_2_27   nová verze firmware i aplikace pro PC.
Nové vlastnosti- zobrazení přesné hodnoty nastavené vzorkovací frekvence osciloskopu a frekvence PWM i v modu jemného nastavení.

Tuto verzi využíváme v ETC, podzim 10/ 2018

Program verze V0_4 únor 2018, ve firmware je doplněno- po reset bliknout dvakrát LED na PA_4 pinu č. 10 (TSSOP20) proti zemi.

Testovací firmware - plovoucí "1", + stálé blikání na PA4, totéž ale v .ZIP souboru.
Testovací firmware  (pouze) stálé blikání na PA4

Verze pro Linux ( verze - leden 2017) zde

ESP Terminal  

Literatura, stránky s odkazy a dalšími materiály