ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

Materiály ETC22; podzim 2022, 2. běh

Přednášky:

Přednáška 1 Úvod  a sestavení osciloskopu G0-Lab , Poznámky sestavení osciloskopu- od. str. 21.
Přednáška 2 10.10.2022  Optický snímač, tranzistor, mikrofon.  Přednáška 2 verze 4 doplněná o hodnoty součástek
Přednáška 3  Grafické programování STM32G030 s Ardublock, experimenty- práce s STM32G030 pro Ardublock
(
Stránka s instalačním souborem Ardublock pro STM32G030 zde .) Videozáznam přednášky zde
Přednáška 4 Tranzistory- upravená verze 8.11.2022
Přednáška 5, stroboskopické vzorkování -v ekvivalentním času dokument viz str. 254- 258
Optický snímač tepu
Přednáška 8 tester součástek  Tester součástek firmware zde, nový firmware tester + funkce U (univerzální pro polovodiče)
tester verze 3/2023 firmwarepopis zde
Čítač s STM32G030 Přednáška zde,  PC aplikace pro čítač  Data plotter zde, Firmware zde verze z 2023_2_15
Raspberry PI PICO Přednáška zde, stránka s firmware Micropython  je zde , další informace k RP PICO zde

Katalogy součástek  používaných v ETC22, informace k Raspberry PI PICO ,

Programy pro ETC22:
Osciloskop s STM32G030J6M6  ( dále jen G030)- PC aplikace  Zero eLabviewer 0.5
firmware verze 1 kSverze 2 kS , (tento soubor se nahrává pomocí CUBE programmer do STM32G030J6M6

Programátor CUBE Programmmer starší verze, umožňuje nastavit "option bity" pro pin č. 4,  NRST, použitý i jako standardní vstup/výstup.

Stránka osciloskopu s STM32G030J6,

Poznámka- řešení pomalé reakce " osciloskopu" pod Win11.  Popis možného řešení - zde
Inspirace zde viz část "Change USB Root Hub Power Management settings:" Podobné nastavení existuje  i pod Win10 a Win 7.

Osciloskop Arduino,  přístroje s Raspberry PI PICO,  další přístroje zde,

Instalační  Ardublock pro STM32G030  na stránce zde

Grafické programování Raspberry PI PICO pomocí BIPES  https://bipes.net.br/ide/    Pozor, zadat správně adresu i s https://.
Pokud by se zadalo pouze http://, tak se stránka také "rozeběhne" ale nepůjde programovat kit.

ETCpython.zip - kody k Raspberry Pico a OLED

ETCPython_DataPlotter_Pulse - micropython kod pro Raspberry PICO - zobrazení pulzu pomocí programu DataPlotter

Kniha hradla_volty_jednocipy s jednoduchými základy- volně ke stažení. Může napomoci orientaci v problematice.

Zpět na hlavní stránku ETC22