ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

Přístroje pro distanční výuku a projekty studentů v oblasti elektroniky, senzorů a měření

Přístroje určené pro laboratorní experimenty při domácí práci studentů v době distanční výuky (Covid -19).

Tyto přístroje byly vyvinuty v laboratoři Videometrie , katedry měření ČVUT - FEL, v Praze metodou Softwarově definovaných přístrojů - tedy veškeré funkce jsou realizovány  mikrořadičem ( procesorem) ve spolupráci s PC Aplikací. Jsou úspěšně využívány studenty  i v době distanční výuky.
Lze je používat i na jiných pracovištích FEL i na jiných školách. Postačuje jen pořídit kit Nucleo F303RE, připojit jej přes USB na PC, nahrát firmware a spustit PC aplikaci.
Na příslušných stránkách jsou k dispozici potřebné  informace i programy.

Osciloskop LEO  s kitem Nucleo F303RE ( osciloskop, generátor, voltmetr,nastvitelný zdroj napětí)
Logický analyzátor ELA  s  s kitem Nucleo F303RE (nový přístroj- 8- kanálový logický anylyzátor s možností analýzy komunikačních protokolů

Další přístroje:

Arduino voltmetr, generátor a záznamník signálu ( jednoduchý přístroj, náhrada voltmetu a PWM generátoru).

Přístroje typu F0-Lab s mikrořadičem STM32F042 ve verzi ZeroelabViewer a MLI. Funkce - osciloskop, voltmetr, impulsní generátor (logický analyzátor, čítač -pouze u MLI) . Oba přístroje byly již ověřeny a úspěšně užívány ve výuce B3B38LPE (Kaboratoře z průmyslové elektroniky a senzorů) a KPE ( Kurz praktické elektroniky)  několika stovkymi studentů.

 

Hlavní stránka Embedded.FEL.CVUT.CZ