ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

ELA - Logický analyzátor s Nucleo F303RE

Logický analyzátor ELA využívá pro záznam signálů kit Nucleo STM 32F303RE a PC Aplikaci Pulse View. Logický analyzátor ELA vznikl jako výsledek bakalářské práce pana Bc. Víta Vaněčka (vedoucí práce doc. J. Fischer) řešené v laboratoři vidometrie na katedře měření ČVUT - FEL v Praze.

Základní parametry a vlastnosti ELA:

Počet vstupních kanálů:  8
Délka záznamu:              až 50 k
vzorkovací frekvence:    až 12MHz
Trigger:                           Jednokanálový, nastavitelný poměr počtu vzorků před a po trigger
Generátory:                    Dva generátory obdélníkového signálu s frekvencí 8kHz a 10kHz

PC apliace:                     Pulse view, disasembling kanálu IIC BUs,SPI, UART, Neopixel LED,...

 

Piny  na Nucle F303RE využité jako vstupy a výstupy ELA.

 

Příklad záznamu signálů UART a sběrnice IIC Bus pomocí logického analyzátoru ELA ; dekódování signálů.

Firmware- binární soubor pro kit Nucleo F303RE
PC Aplikace ( pouze 64- bitová)
Manuál k ELA  

Stránka projektu ELA na Github