ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

ETC - Embedded Technology Club - organizace, informace, termíny

 

Pokračování ETC letní semestr 2020, polovina března 2020, čas 17-19 hod. Den bude upřesněn (pondělí nebo úterý - podle volné místnosti)
Místnost 505 blok A4.

Toto jsou www stránky s termíny konání ETC  a dalšími informacemi pro zájemce o ETC.

19.3.2019 se ETC nekoná- přestavba laboratoře. Pokračování - od úterý 26.3.2019 17 hod.

Další materiály k ETC  jsou zde.

 

 

ETC 8.1.2019 v 17 hod, posledni pred zkouškovým obdobím.
Budeme pokračovat opět se začátkem semestru v uterý 19.2.2018 v 17 hod v místnosti 505 blok A4.

 

20.11.2018 jsme experimentovali s PWM, měli výklad o přechodovém ději, o odezvě integračního článku RC na skok napětí a na buzeni. Příště na 27.11.2018 plánujeme seznámení s využitím IDE mbed pro programování kitu v C/C++.

Po zkouškovém období letního semestru 2018  jsem pokračovali opět v úterý 9. října 2018 v 17 hod v místnosti 505 blok A4 ČVUT - FEL. Mohou začít opět noví členové. Velmi uvítáme take zajemce z gymnazií , kteří mají zájem se naučit nové věci, pro něž bude také učen nový kurz.  Bude to i nenásilná forma seznámení se s vysokoškolskou formou výuky. Do klubu chodí také další studenti ČVUT, kde kontakt s nimi může být inspirující pro studium a perspektivní volbu vysoké školy.

Informace pro nastupující studenty 1. ročníku programu KyR, kteří absolvovali "Kurz praktické elektroniky 2018" (dále KPE2018). Vzhledem k rozvrhu (,kdy první  část semestru mají výuku v úterý večer) mohou díky získaným poznatkům začít navštěvovat ETC a pokrčovat v samostných projektech i později -  až v druhé části semestru.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ETC je klub, resp. kurz pro studenty středních škol a zájemce z ČVUT a  probíhá  celoročně. Je zaměřen na výuku základů moderního vývoje a programování elektroniky.

Jedná se o základy elektroniky a číslicové techniky potřebné pro realizaci embedded systemů s moderními 32- bitovými mikrořadiči s jádrem ARM Cortex -M,  pro jejichž programování se v ETC při experimentech a praktické realizaci využívá on-line IDE mbed . Každý účastník si sestaví malý systém s  32-bitovým mikroprocesorem STM32F042F6P6 s jádrem ARM Cortex -M0. Klub je koncipován tak, že v něm mohou pracovat i středoškolští studenti, kteří zatím nemají zkušenosti s elektronikou a programováním, avšak mají základy z fyziky a především mají zájem se naučit a vyzkoušet si nové věci.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Minulé aktivity:

Po zkouškovém období jsme pokračovali v úterý 20.2.2018 v 17 hod v místnosti 505 blok A4 ČVUT - FEL.

Termíny: Začali jsem v letním semetru, opět ve stejném  termínu.
Další termín klubu bude opět za týden 27.2.2018, pak 6.3, 13.3., 20.3.,... a dále vždy v úterý.
V zimním semestru 2017/18 se ETC koná opět vždy v úterý od 17 hod v místnosti 505 A4 ČVUT - FEL, Technická 2, Praha 6.

Náplň: Pokročilí dodělali  snímač přiblížení,

Máme nový projet "Tester reakce" řízený procesorem- STM32F042  dle zadání z 6.3.2018. Tester reakce bude náhodně aktivovat jednu nebo dvě LED, na což by testovaná osoba měla v nastaveném časovém limitu reagovat stusknutí, případně uvolněním tlačítka.

Po menších skupinkách (omezení počtem pájek) začneme pájet procesor STM32F042F6 na adaptor a pak na univerzální desku. Materiál poskytneme.

Po zapájení procesoru na adaptor, který se dále umístí na univerzální desku ("bastldesku"), se bude tvořit samostaní přístroj. V tomto případě by to měl být např. tester reakce. V jednodušší variantě s jedním tlačítkem, ve složitější variantě se dvěma tlačítky a náhodně aktivovanou LED pro pravou nebo levou ruku. V maximální variantě bude tester také přes rozhraní USB vypisovat na PC do terminálového okna statistiku testu, tedy počet správných a špatných pokusu,  maximální, minimální a střední reakční dobu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Způsob výuky s využitím  metody SDI- Software Defined Instrumentation ( použitý i v ETC) jsme prezentovali na největší evropské výstavě Embedded World 2018 v Norimberku https://www.embedded-world.de/en .

Vystrizek_EW_2018.PNG