ETC - Embedded Technology Club

Stránka se postupně připravuje.

Embedded technology club - ETC
Informace o  náplni, termínech setkání a náplni jsou na   http://embedded.fel.cvut.cz/etc_info  

Obecné a kontakt na organizátory

https://comtel.fel.cvut.cz/cs/itu/excellence/embedded-technology-club

Druhý běh ETC začíná v úterý 10.10.2017 v 17 hod. Koná se každý týden, vždy od 17 do 19 hod na ČVUT FEL , Technická 2, Praha 6 v místnosti A4:505  - Samsung centrum.
 

ETC je klub, resp. kurz pro studenty středních škol a zájemce z ČVUT a  probíhá  celoročně. Je zaměřen na výuku základů moderního vývoje a programování elektroniky.

Jedná se o základy elektroniky a číslicové techniky potřebné pro realizaci embedded systemů s moderními 32- bitovými mikrořadiči s jádrem ARM Cortex -M,  pro jejichž programování se v ETC při experimentech a praktické realizaci využívá on-line IDE mbed . Každý účastník si sestaví malý systém s  32-bitovým mikroprocesorem STM32F042F6P6 s jádrem ARM Cortex -M0. Klub je koncipován tak, že v něm mohou pracovat i středoškolští studenti, kteří zatím nemají zkušenosti s elektronikou a programováním, avšak mají základy z fyziky a především mají zájem se naučit a vyzkoušet si nové věci.

Pro programování mikrořadičů v C/C++ se využívá On-line IDE  mbed https://www.mbed.com/en/, příp.
https://os.mbed.com/platforms/....s orientací na desky Nucleo 32 s procesorem STM32F042 

.Jako další a souběžně vkládaná část ETC je výklad a praktické experimenty orientované využití operačního systému Linux. ETC organizují  společně katedra telekomunikační techniky a katedra měření.

Stránky s materiály pro účastníky akce ETCEmbedded Technology Club.
( info o ETC zde )

Přednáška ETC 13.12.2016 zde
Přednáška ETC 20.12.2016  - mbed a jeho použití   + Tutoriál k použití mbed zde 
                                               mbed verze 2  ---- tutorial verze 2                  
Přednáška ETC 4 3.1.2017 zde 
Přednáška ETC 5  10.1.2017 zde
Přednáška ETC 6 17.1. 2017 zde
Přednáška ETC 7 31.1. 2017 zde , doplněná verze zde 
Přednáška ETC 8 7.2. 2017 zde ,
Přednáška ETC 9 14.2. 2017 zde , odkaz na LEO zde 
Přednáška ETC 10 21.2. 2017 zde ,Fototranzistor čirý, Fototranzistor_infra, IRED -infradioda ,
Přednáška ETC 11 28.2. 2017 zde ,
Přednáška ETC 12  7.3. 2017 zde
Zde v tomto období byly přednášky a praktická cvičení Linux

Přednáška ETC 13  2.5.2017 zde
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Druhý běh ETC, podzim 2017
Přednáška ETC 1 2B  10.10.2017 zde
Přednáška ETC 2 2B  17.10.2017 zde
Přednáška ETC 3 2B  24.10.2017 zde
Přednáška ETC 4 2B  31.10.2017 zde
Přednáška ETC 5 2B   7. 11. 2017 zde  ..Programovani STM32 pomoci mbed přednáška  zde..,   zde tutorial verze 2
Přednáška ETC 6 2B  14.11. 2017 zde ....
Přednáška ETC 7 2B 21.11.2017 doc. Jan Faigl, PhD, programování v  C  zde...
Přednáška ETC 8 2B  28.11. 2017 zde...
Přednáška ETC 9 2B  5.12. 2017 zde...
      program pro AD převodník zde  demo program pro mbed, ADC na pinu č. 6 měří napětí. Podle velikosti napětí postupně rozsvěcuje  LED na pinech č. 11, 12 ,13, 14. LED jsou zapojeny přes rezistory 470 Ohmů na zem. Pro jednouchou demonstraci postačuje i jen jediná LED zapojená na pinu č. 13. Napětí se získá na jezdci potenciometrického trimru zapojeného mezi napětí +3,3 V a zem (GND).

Přednáška ETC 14 2B  6.3. 2018 zde....   
Přednáška ETC 15 2B  13.3. 2018 zde....   
 

Součástky:

STM32F042

Potřebné programy
Aplikace F0_Lab   Program PC aplikace F0_lab 
Aplikace Zero_elabviewiever_0_1   k  datu 2017_2_6 ( doplněny kurzory, využívá stejný firmware- řádek níže)
,Firmware pro STM32F042F6P6 program voltmetr, osciloskop (v2016_11_23)
VCP-Driver - Ovládač virtual com port
Dfuse_Demo - program pro nahrávání firmware ( osciloskop) do STM32F042
(Varianta firmware pro STM32F042K6 v pro pouzdře LQFP32,  nepoužívá se v ETC)
Poslední verze únor 2017:( windows)
.Zero_elabviewer + firmware V 0.2 - komplet. soubory Stav k  2017_2_27   nová verze firmware i aplikace pro PC.
Nové vlastnosti- zobrazení přesné hodnoty nastavené vzorkovací frekvence osciloskopu a frekvence PWM i v modu jemného nastavení.

Verze pro Linux ( verze - leden 2017) zde   o

ESP Terminal