ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

SDI STM32F103

SDI založené na STM32F103C8, který je použitý také v Blue Pill

Osciloskopy:

1) ZeroeLabviewer - osciloskop, firmware - soubory pro Bluepill STM32F103C zde .
PC aplikace - stejná, jako je pro STM32F042-verze V0.5 pro Win zde.

Varianty přístroje- PWM + voltmetr nebo  PWM + osciloskop je potřeba přepínat, stejně, jako u varianty pro F042.

Využití pinů:
PA0 - Osciloskop / Voltmetr kanál 1
PA1 - Osciloskop / Voltmetr kanál 2
PA2 - Osciloskop / Voltmetr kanál 3
PA3 - Osciloskop kanál 4

PB6 - PWM výstup
PA8 - PWM měření / vstup - čítače; měření střídy a periody, reciproční měření frekvence (měří se doba jedné periody, z níž se určí frekevence)

2) EMBO - Embedded oscilloscope - zde  je též varianta pro STM32F103 Bluepill

Vývody STM32F103 Bluepill a Blackpill dle zdroje
STM32F103C8  Bluepill                                                                   STM32F103C8 Blackpill                

                          

Stránka SDI