ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

SDI s STM32F042

 

Základem přístrojů SDI - F042 je modul označovaný jako F0- Lab s mikrořadičem STM32F042F6P6 v pouzdře TSSOP20. Pro tento modul existují různé verze programů pro realizaci přístrojů typu voltmetr, osciloskop, logický analyzátor, impulsní generátor,  čítač.
Přístroje v této formě s STM32F042 se již řadu let využívají ve výuce v předmětu B3B38LPE Laboratoře z průmyslové elektroniky a senzorů a také v kurzu praktické elektroniky, kdy každý student má své kontaktní pole s procesorem STM32F042, který mu nahrazuje měřicí přístroje.  V rámci laboratorní výuky studenti tento mikrořadič na nepájivém kontaktním poli také naprogramují s využitím rozhraní USB kódem vytvořeným v jazyce  v C/C++ s využitím  on-line IDE mbed, (mbed.org), příp. https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F042K6/.

Přístroje s F042 a SW Zero eLabwiever 
Funkce voltmetr (3 kan.), osciloskop (3 kan.), impulsní generátor PWM, jednoduchý FFT spektrální analyzátor, jednokanálový data logger
Přístroje s F042 a SW MLI  
Funkce voltmetr (4 kan.), osciloskop (4 kan.), logický analyzátor, impulsní generátor PWM (2 kan.), čítač
Univerzální čítač s STM32F042