ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

Semináře o programování kitů BBC a Arduino pro učitele

 Semináře pro učitele gymnázií a středních škol o programování kitů BBC micro:bit a Arduino. konané na ČVUT v Praze, Fakulta Elektrotechnická. Technická 2, Praha 6

 

Seminář BBC micro:bit 

termín - pondělí 26.6.2017    

( plánujeme další termín semináře pro učitele z gymnázií  na listopad 2017)

Zde - přihláška na seminář BBC micro:bit

Seminář je určen pro učitele, kteří plánují začít s programováním ve výuce nebo v zájmovém kroužku u studentů, kteří zatím mají malé nebo dokonce žádné zkušenosti. Díky grafickému programování je možno  se se základním programováním kitu seznámit během jedné hodiny. Použití kitu je možné i v nižších ročnících víceletých gymnázií a na druhém stupni základních škol. Použití kitu je i v laboratořích fyziky. Zde jsou další informace semináři BBC micro:bit.

  

Seminář pro učitele bude probíhat v počítačové účebně tak, že každý účastník bude mít k dispozici počítač PC a  BBC micro:bit.

Uvodní část výkladu o BBC:micro bit  poskytne přehled o platformě, jejím řešení, blocích a jejích  možnostech.  Pak po výkladu k programování a využití grafického editoru budou vždy praktické části orientované na seznámení se způsobem  prace s kitem. Podle oblasti zájmu účastníků bude následovat výklad možností využití kitu v laboratořích a při fyzikálních experimentech. Budou také prezentovány základy konstrukce  a  výklad řešení  obvodů kitu BBC mico:bit a způsoby připojování dalších vnějších bloků ke kitu, což jsou informace, které vycházejí z vlastních poznatků lektorů semináře pracujících v oblasti mikroprocesorové techniky a embedded systémů.  Na závěr bude také uvedena možnost programování kitu v C++ s využitím on - line IDE mbed. Přednášejícím v semináři bude doc. Ing. Jan Fischer, CSc (Fischer@fel.cvut.cz).

Po  seminární části proběhne krátká exkurse pro ČVUT - FEL spojená s ukázkou  poslucháren a vybraných laboratoří.

Předpokládaná kapacita kurzu v červnu je jeden běh pro 20 účastníků.

 


Seminář Arduino

termín - úterý 27.6.2017 a středa 28.6.2017 , dvoudenni seminář

Zde - prihláška na seminář Arduino 

Seminář je určen pro učitele, kteří plánují začít s programováním kitů Arduino ve výuce nebo v zájmovém kroužku u studentů,

Primárním cílem semináře Arduino je seznámit účastníky se základy programování, elektroniky a mikroprocesorové techniky. První den semináře je koncipován jako série na sebe navazujících úloh, které jsou přímo využitelné ve výuce. Úlohy pokrývají následující témata:

  • - seznámení s vývojovým prostředím Arduino, struktura programu, základní funkce
  • - digitální výstupy procesoru, připojení periferie (LED dioda, výkonová LED dioda, žárovka), limity
  • - digitálně-analogový převodník, generování periodického signálu, PWM
  • - senzory, analogově-digitální převodník, měření teploty

Druhý den semináře je zaměřen na demonstraci pokročilých a interaktivních úloh.

 

 

Pro všechny úlohy bude připraveny podklady v elektronické formě. Lektorem kurzu bude Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. (viteks@fel.cvut.cz), který má dlouhodobé zkušenosti s výukou v úvodním kurzu programování.
Předpokládaná kapacita kurzu je 20 účastníků.