ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

Osciloskop s mikrořadičem STM32L412KB a Data Plotter

Realizace osciloskopu s využitím mikrořadiče STM32L412KB a Data Plotter firmware zde

Obr. 1 Rozložení vývodů na STM32L412KB pro osciloskop

CH1- vstupní kanál 1
CH2- vstupní kanál 2
PWM - výstup generátor impulsů s PWM

USB_DP, USB_DM připojení rozhraní USB

 

Používají se dva současně běžící ADC, každý pro vlastní vstup
Rychlost vzorkování - nastavitelná -  az 5 Ms/s,
Doba odběru vzorku ("sampling time") se nastavuje maximální možná s ohledem na periodu vzorkování.
V terminálu dole se zobrazuje max. impedance zdroje signálu pro ustálení na dobu 5 tau ( odchylka 0,6 procenta)
 

Počáteční nastavení:
Dvoukanálový režim, Ch1, Ch2, déka záznamu 1024 vzorků,
Další nastavení , možnost měnit délku záznamu

Výstup PWM signálu,  nastavitelná frekvence a střída ( rozlišení -cca 5 %) .

 

 PC aplikace Data Plotter zde     www stránky s dalšími přístroji typu SDI zde