ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

Ociloskop s mikrořadičem STM32L072KZ a Data Plotter

Osciloskop s mikrořadičem STM32L072KZ a DataPlotter firmware zde 

Obr. 1 Rozložení vývodů na STM32L072KZ pro osciloskop

CH1- vstupní kanál 1
CH2- vstupní kanál 2
PWM - výstup generátor impulsů s PWM

USB_DP, USB_DM připojení rozhraní USB

Používá se jediný převodník ADC, který se postupně přepíná mezi čtyřmi vstupními kanály. Maximální rychlost vzorkování ADC ( frekvence vzorkování) je 1 MS/s, čemuž odpovídá max. 250 kS/s na každém kanálu.

S rostocí frekvencí vzorkování klesá velikost doby odběru vzorku (sampling time) a roste nárok na dostačně malou impedanci zdroje signálu.
V terminal dole se ukazuje max. možná impedance zdroje signálu.
(Pocitano na 5 tau, odchylka 0,6 %).
Délka  zaznamu se nastavuje; implicitně 1024 pro kazdy kanal
PWM s nastavitelnou frekvenci,  nastaveni stridy,  asi po 5 proc.


PC Aplikace DataPlotter zde,       www stránky s dalšími přístroji typu SDI zde