ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

Data Plotter pro STM32G431KBT6

Dvoukanálový osciloskop s procesorem STM32G431KBT6 ( LQFP32)

Firmware zde

Obr. 1 Rozložení vývodů na STM32G431KBT6 pro osciloskop

CH1- vstupní kanál 1
CH2- vstupní kanál 2
PWM - výstup generátor impulsů s PWM

USB_DP, USB_DM připojení rozhraní USB

Používají se dva převodníky ADC, které pracují současně.

S rostocí frekvencí vzorkování klesá velikost doby odběru vzorku (sampling time) a roste nárok na dostačně malou impedanci zdroje signálu.
V terminal dole se ukazuje max. možná impedance zdroje signálu.
(Pocitano na 5 tau, odchylka 0,6 %).
Délka  zaznamu se nastavuje; implicitně 1024 pro kazdy kanal
PWM s nastavitelnou frekvenci,  nastaveni stridy,  asi po 5 proc.

 

PC aplikace Data Plotter zde 

 

Další přístroje typu SDI zde