ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

Kurz praktické elektroniky 2021

Kurz praktické elektroniky 2021 (KPE 2021)

Další – již šestý – běh kurzu praktické elektroniky organizuje Katedra měření ČVUT FEL v Praze pro studenty 1. ročníku vybraných programů, nastupující na FEL. Kurz je určen pro ty, kdo si chtějí prohloubit znalosti, nebo kteří dosud nemají praktické zkušenosti v oblasti elektroniky. Obsah je zaměřen na získání praktických zkušeností s elektronickými obvody, s jejich sestavováním, oživováním a testováním. Také se studenti seznámí se základy programování vestavných systémů v C/C++ s využitím on-line IDE mbed při práci s 32-bitovým procesorem s jádrem ARM – Cortex-M0.
Náplní kurzu jsou teoretické přednášky i praktická laboratorní cvičení. Forma přednášek je velmi blízká té, která se používá na FEL v normální výuce, takže účast na KPE 2021 může sloužit také jako příprava na vysokoškolský způsob výuky, jenž je poněkud odlišný toho, na který jsou studenti zvyklí ze střední školy.
V rámci kurzu budou v laboratořích také pomáhat studenti-lektoři, absolventi bakalářského studia na ČVUT-FEL, takže je možno se jich ptát na poznatky a doporučení týkající se studia v prvním ročníku. Cílem kurzu je nejen naučit elektroniku, ale  díky týdenní společné výuce seznámit studenty s režimem a úskalím studia na FEL. Laboratoře umožňují studentům navázat bližší kontakt a přátelství, které jim mohou pomoci společně překonávat úskalí budoucího studia v daném programu a přechod na náročnou vysokou školu, kterou ČVUT-FEL určitě je...

Před přihlášením si prosím podrobně pročtěte celé webové stránky věnované KPE 2021, hlavně informace pro zájemce.


Tento rok otevíráme KPE pro tyto studijní programy:

Program Kybernetika a Robotika (KyR)
Garantem kurzu pro studenty programu KyR je prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. (holubjan@fel.cvut.cz), koordinátor a komunikace: Ing. Tomáš Drábek (tomas.drabek@fel.cvut.cz)

Program Lékařská elektronika a bioinformatika (BIO)
Garantem kurzu pro studenty programu BIO je Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. (fabiav1@fel.cvut.cz)

Program Elektronika a komunikace (EK)
Garantem kurzu pro studenty programu EK je Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. (janicev@fel.cvut.cz)


Termíny kurzu jsou:

  • 30. 8.-3. 9. 2021 (pro programy: KyR)
  • 6.-10. 9. 2021 (pro programy: KyR, BIO a EK)

Kurz je určen pouze pro studenty přijaté na FEL do příslušných studijních programů, kteří jsou v termínu kurzu na FEL již ZAPSÁNI (využijte první dva termíny zápisu).