ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

Kurz praktické elektroniky 2017

Druhý ročník kurzu praktické elektroniky organizuje katedra měření ČVUT FEL v Praze pro studenty 1. ročníku programu KyR (Kybernetika a Robotika) nastupující na FEL. Je určen především pro studenty z gymnázií, kteří nemají praktické zkušenosti v oblasti elektroniky.
Navazuje na zkušenosti z minulého kurzu (konaného 12. 9.–16. 9. 2016 a 19. 9.–23. 9. 2016).

Každý účastník si na nepájivém kontaktním poli sestaví mikroprocesorem řízený jednoduchý laboratorní přístroj F0-Lab, který obsahuje funkce voltmetru, impulsního generátoru a digitálního osciloskopu. Zbývající volná část kontakního pole slouží pro zapojení elektrických obvodů při experimentech.

 

Přístroj F0 Lab sestavený na nepájivém poli

Prostřednictvím F0-Lab se studenti seznámí nejen s elektronikou, ale i se základními principy funkce přístrojů a jejich použitím. Budou probírány základy obvodové techniky s pasivními prvky a realizovány jednotlivé experimenty. Další část se bude věnovat oblasti použití aktivních prvků, jako jsou tranzistory a operační zesilovače, s kterými se ralizují základní jednoduché obvody a zařízení.
Platforma F0-Lab bude následně také využita pro úvodní krátké seznámení s programováním zabudovaného 32-bitového mikrořadiče (STM32F042) s jádrem ARM Cortex-M0 v jazyce C++ s využítím on-line IDE mbed, (mbed.org), příp.  https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F042K6/.
Kurz se určen pro všechny, kteří si chtějí prohloubit znalosti, nebo kteří dosud neměli praktické zkušenosti s elektronickými obvody. Obsah je zaměřen na získání praktických zkušeností s elektronickými obvody, s jejich sestavováním, oživováním a testováním.

Kurz bude probíhat na katedře měření, přednášky budou v zasedací místnosti 318/A3 a praktická cvičení v laboratořích katedry měření 316/A3 a 326/A3. Kapacita jednotlivých termínů je stanovena na 20 účastníků.
V roce 2017 bude pro studenty KyR ve dvou termínech:
1. v termínu 11. 9. až 15. 9. 2017
2. v termínu 18. 9. až 22. 9. 2017

Kapacita kurzu v obou termínech je již naplněna. Děkujeme za zájem.

Garantem kurzu je prof. Ing. J. Holub, Ph.D., kontakt pro další komunikaci holubjan@fel.cvut.cz.

 

V letošním roce se ke kurzu připojuje i program EK (elektroniky a komunikace), kde katedra telekomunikací pro studenty 1. ročníku programu EK (Elektronika a Komunikace) nastupující na FEL organizačně zajišťuje kurz ve druhém termínu 18. 9. až 22. 9. 2017.Také je určen především pro studenty z gymnázií, kteří nemají praktické zkušenosti v oblasti elektroniky. Náplň kurzu pro studenty programů KyR a EK bude totožná. Přednášky budou společné v místnosti 318/A3. Pro studenty programu EK budou praktická cvičení probíhat na katedře telekomunikací v místnosti 505/A4. Laboratorní výuku a materiální zabezpečení pro studenty programu EK zajišťuje katedra telekomunikací. Kapacita je stanovena na 20 účastníků.

Kapacita kurzu je již naplněna. Děkujeme za zájem.

Garantem kurzu pro studenty programu EK je Ing. J. Burčík, Ph.D., kontakt pro další komunikaci burcik@fel.cvut.cz.

Během kurzu proběhne i informační přednáška o studiu na naší fakultě a seznámeni s kampusem Dejvice a Karlovo náměstí. Případné individuální dotazy v diskuzi o studijních a dalších záležitostech zodpoví studenti magisterského studia, kteří budou přítomni během kurzu. Součástí kurzu bude i exkurze po vybraných katedrách.

Tento kurz praktické elektroniky může také být vstupní branou do klubu ETC (Embedded Technology Club), který v průběhu semetru pro studenty ČVUT-FEL i pro další zájemce ze středních škol pořádají katedry telekomunikací a měření  ve spolupráci s firmou 2N pořádá semestrální cvičení v oblasti mbed. Klub ETC probíhá v semestru každé úterý večer v místnosti 505/A4.

 

Informace pro všechny účastníky kurzu:

Je vhodné, aby studenti absolvovali zápis na FEL ČVUT. Pro snadnější přístup na fakultu je potřeba si zajistit studentský průkaz (https://portal.cvut.cz/pristup-do-is/uzivatele-a-pristup-do-is-cvut/vydavatelstvi-prukazu/). Doporučujeme průkaz ISIC (stojí 380 Kč). S tímto průkazem budete mít studentské slevy a slouží též k placení obědů v menzách.

Na fakultní síť je potřeba si zřídit účet v projektu eduroam (http://www.fel.cvut.cz/cz/user-info/eduroam/). Prostřednictvím tohoto účtu má student přístup do bezdrátové akademické sítě eduroam na FEL ČVUT i všech vysokých školách ČR a většině vysokých škol v zahraničí.

S sebou na kurz si přineste:

  • flash disk
  • sešit formátu A4 (nejlépe čtverečkovaný) na poznámky a schémata, tužku, gumu, kalkulačku (postačí aritmetické základní operace +, -, x a :)
  • notebook (není bezpodmínečně nutný), ale je  doporučen

V případě přihlášení na kurz a náhlé nemožnosti se zúčastnit, prosíme zaslat tuto informaci e-mailem na příslušný, výše uvedený kontakt garanta.

 Zahájení kurzu - pouze  pro (přihlášené studenty) programu KyR i EK:

1. turnus: V ponděli 11. 9. 2017 v 9.00 hod v místnosti 318 blok A3 na katedře měření (cesta bude vyznačena z vestibulu fakulty)

2. turnus: V ponděli 18. 9. 2017 v 9.00 hod v místnosti 318 blok A3 na katedře měření (cesta bude vyznačena z vestibulu fakulty)

Každý den výuka probíhá od 9:00 do 16:00 s hodinovou pauzou na oběd. Pokud nemáte přenosný počítač, v laboratoři je pro každého přichystáno pracoviště se samostatným počítačem. Aktivní a úspěšní absolventi kurzu obdrží svůj sestavený kit.

V rámci kurzu bude v dopoledních hodinách výklad a vysvětlení k úlohám z elektroniky, které se budou následně řešit v laboratořích. Po obědě bude opět krátké setkání v zasedací místnosti a vysvětlení úloh na odpoledne a případné zodpovězení dotazů ze cvičení. Pro řešení úloh bude každý student mít své laboratorní pracoviště, aby si vše prakticky vyzkoušel.

Prosím, pro efektivnější využití času v laboratořích si zopakujte látku z fyziky v oblasti související s elektrikou, tedy pojmy napětí, proud, odpor, Ohmův zákon,.., abychom se pak mohli soustředit hlavně na praktické experimenty.