ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická
Katedra měření

B3B38VSY Vestavné systémy

Materiály pro B3B38VSY

V kurzu se využívá kit Nucleo STM32F303RE a IDE Keil

Instalační soubor Keil IDE 4_74 zde