Materiály k předmětu LPE

MPU9250

MEMS akcelerometr, gyroskop a magnetometr vybavený rozhraním SPI a I2C.

Doprovodné materiály

Další dokumenty

HC-SR04

Jednoduchý ultrazvkový odrazový dálkoměr. Vzdálenost od překážky je signalizována délkou výstupního pulzu.

Doprovodné materiály

Další dokumenty

DCF77

Modul přijímače dlouhovlnné časové reference vysílané z Frankfurtu nad Mohanem. Přijímač je možné použít například k synchronizaci RTC s přesností v řádu milisekund.

ESP Terminál

Modul textového terminálu s WiFi čipem ESP8266. Modul umožňuje snadnou implementaci bezdrátového ovládání, odečtu hodnot a podobně. Terminál se ovládá prostřednictví UARTu standartními ANSI escape sekvencemi.

H-můstek

Vysvětlení použití H-můstku pro řízení DC motorů.

SHT75

Kalibrovaný senzor teploty a vlhkosti s rozhraním I2C.

Doprovodné materiály

Další dokumenty

GP2Y0A02

IR dálkoměr pracující na principu time-of-flight s analogovým výstupem.

Doprovodné materiály

Další dokumenty

NeoPixel, DotStar

Digitálně řízené barevné LED s integrovaným řadičem, používané pro barevné efekty, jako náhrana neonových trubic nebo v LED billboardech. NeoPixel (WS2812) se ovládají zvláštním protokolem složeným z různě dlouhých pulzů. DotStar (APA102C) mají rozhraní SPI.

SSD1331

OLED displej s řadičem SSD1331 je možné využít například pro zobrazení grafu naměřených veličin nebo uživatelského rozhraní. Displej umožňuje zobrazení 65536 barevných odstínů ve formátu RGB-565 a je vybaven rozhraním SPI.

Doprovodné materiály

Další dokumenty

Fotodioda, rezistor

Popis funkce fotodiody a fotorezistoru, ukázka zapojení.

Rotační enkodér

Rotační enkodér umožňuje snímat polohu a rychlost DC motoru a pomocí zpětné vazby (např. s využitím H-můstku) motor regulovat.

HiTEC HS-85MG

Servomotory se používají např. v robotických ramenech, pro nastavení kormidla a vztlakových klapek modelů, polohoání antén atd. Úhel natočení se nastavuje pomocí střídy PWM.